Tilbakemeldinger på pdog.no

Jeg tar gjerne imot tilbakemeldinger, endringsforslag, kritikk, ris og ros til pdog.no.

Tilbakemeldinger på redaksjonelt innhold

På veldig mange av sidene er det en egen boks tilegnet tilbakemeldinger, med en knapp som oppretter en ny e-postmelding til meg. Hver side har sin unike e-postadresse. Hvis siden du vil gi tilbakemelding på ikke har en slik tilbakemeldingsboks, eller du vil gi generelle tilbakemeldinger, kan du kontakte redaksjonen@pdog.no.

Tilbakemeldinger på språk (stavefeil, korrektur)

pdog.no skrives på norsk (bokmål). Hvis du opplever språklige feil, setter jeg stor pris på at du gir meg informasjon om hvor du har funnet feilen. Hvis du ser samme feil gjentatt flere steder, er det tilstrekkelig at du gir meg noen eksempler. Kontakt meg på korrektur@pdog.no.

Tilbakemeldinger på kildekode

Hvis du har kompetanse på kildekode, ønsker jeg at tilbakemeldinger tas på nettsidens GitHub-prosjekt (github.com) .

Hvis du av ulike årsaker ikke ønsker eller kan delta i GitHub-prosjektet, kan du sende tilbakemeldinger på e-post til kildekode@pdog.no.

Vil du være en aktiv bidragsyter?

Hvis du kunne tenke deg å komme med tilbakemeldinger på redaksjonelt innhold, lese korrektur, eller jobbe med kildekoden sammen med meg, er du hjertelig velkommen til det. Send meg gjerne en e-post til bidragsyter@pdog.no med informasjon om hva du kan hjelpe til med.