Teknologi og produktivitet

Jeg er interessert i å hjelpe folk være trygge på nett, ha gode “digitale beredskapsplaner” og ivareta sine forbrukerrettigheter. På denne siden finner du en del artikler jeg har skrevet om disse teamene.