Regnearkmal for syketeller og sykelønn

Hvis du har ansatte som blir sykemeldt, må du ha kontroll på arbeidsgiverperioden. Regnskaps- og lønnssystemer regner kanskje ut dette for deg, men hvis du har behov for å kontrollere dette selv uten å regne manuelt hver gang, kan du bruke denne regnearkmalen. Den kan også regne ut sykelønn.

Forutsetninger

Før du tar i bruk telleren, må du vite hva arbeidsgiverperioden er, og hvordan egen- og sykemeldinger skal telles med i perioden. Her er tre kilder for å lære mer:

For sykepenger, følg Sykepenger til arbeidstakere (nav.no) .

Bruksanvisning

  1. Last ned filen i ønsket filformat og høyde/bredde-format.
  2. Sjekk at datoene stemmer overens med det året du vil regne ut for.
  3. Legg inn dine ansatte (det holder å legge de inn etterhvert som sykdom oppstår).
  4. Hvis du vil at den skal regne ut sykepenger: Legg inn en tallverdi på hver sykemelding. Tallverdien bør representere antall prosent vedkommende er sykemeldt. En 100 % sykemelding tilsvarer 1, mens en 60 % sykemelding tilsvarer 0,6.