Straffepant

Straffepant er et gebyr du kan ilegge personer som mot bedre viten legger pantbare plastflasker- og metallbokser i søppelkassen, når det bedre alternativer. Straffepant skal tilsvare det samlede tomgodsets verdi, og utbetales i valuta til den som oppdager pantekriminaliteten.

Skjerpet straffepant ilegges personer som dessuten har gjort tomgodset upantbar. I disse tilfeller ilegges dobbel pantesats.

Les mer om miljøeffekten av panting (infinitum.no) .