Bruk Skype som reservetelefon

Husker du Skype? De fleste bruker det nok ikke lengre, men Skype har alltid hatt en funksjon som kan bety mye i tilfeller hvor du ikke lengre har mulighet til å ringe fra din egen telefon, eller hvis du må ringe norske numre fra utlandet.

Vi er svært avhengig av å bruke vår mobiltelefon, noe vi fort merker om vi av ulike årsaker ikke lengre har tilgang på den. For eksempel om telefonen er utladet, om du har blokkert SIM-kortet eller har andre problemer med å få tilgang på mobilnettet, vil du fort oppleve praktiske problemer. Skype fungerer som en god reservetelefon i tilfeller hvor du må ringe til et telefonnummer (altså ikke via FaceTime, Messenger, WhatsApp eller liknende).

Hvis du er i utlandet og mobiloperatøren din tar seg ganske godt betalt for å ringe til norske telefonnumre, for eksempel hvis du må ringe kundestøtten til banken din, forsikringsselskapet eller liknende, er det også kjekt å ha Skype for hånden.

Skype lar deg nemlig fylle på penger slik at du kan ringe til og sende tekstmeldinger til ordinære telefonnumre. Når du har fylt på penger, holdes de inne på kontoen din i 180 dager. Da får du et varsel om at du må bruke litt av saldoen din, for å holde pengene “aktive”. Det bruker jeg å gjøre ved å sende en tekstmelding, som koster nesten ingenting.