Standardkontrakt for seriesamhold

Serieutroskap er når du og en annen person ser på en tv-serie sammen, og en av partene velger å se en eller flere episoder uten at den andre parten er til stede.

I 2017 skrev NRK Nyheter følgende: “Norske par ligger på Europatoppen når det kommer til serieutroskap og det er bare Spania som ligger over oss på listen. Det viser en ny brukerundersøkelse fra strømmetjenesten Netflix”. Nordmenn på Europa-toppen i «TV-serieutroskap» (nrk.no) .

Hvis du ikke stoler på at partneren din kommer til å holde seg til en inneforstått eller muntlig avtale om seriesamhold, kan du bruke det skriftlige kontraktsforslaget på denne siden til å binde partneren din til seriesamhold.

Hvis du vil få kontrakten signert digitalt med BankID, kan du bruke tjenester som Posten Signering (20 kroner per signatur). Les mer på signering.posten.no .

AVTALE OM SERIESAMHOLD

1 PARTER

1.1 DETTE ER EN AVTALE INNGÅTT MELLOM FØLGENDE:
 1.2 NAVN: NAVN NAVNESEN (FØDSELSDATO ÅÅÅÅ-MM-DD)

1.3 NAVN: NAVN NAVNESEN (FØDSELSDATO ÅÅÅÅ-MM-DD)

1.4 HERETTER KALT «PARTENE».

2 OMFANG

2.1 PARTENE INNGÅR EN ABSOLUTT OG EKSLUSIV AVTALE OM Å SE FØLGENDE FJERNSYNSSERIE I HVERANDRES NÆRVÆR (HERETTER KALT «PLIKTEN»):

2.2 NAVN PÅ SERIE: XXX

2.3 SESONG: XXX

2.3 PLIKTEN OMFATTER ALLE EPISODER I SESONGEN, INKLUDERT SPEISALEPISOER SOM LEGGES TIL SENERE.

2.4 HERETTER KALT «EPISODENE».

2.5 AVTALEN OMFATTER AT PARTENE IKKE KAN SE EPISODENE UTEN AT ALLE PARTENE ER TIL STEDE. INGEN AV PARTENE KAN HELLER SE SERIEN SAMMEN MED NOEN ANDRE.

3 BEGRENSNINGER

3.1 PLIKTEN BEGRENSER SEG TIL ÉN GJENNOMGANG AV EPISODENE. ETTER AT EPISODENE ER GJENNOMGÅTT, ER PARTENE FRI TIL Å SE PÅ EPISODENE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT.

3.2 PLIKTEN FORUTSETTER AT PARTENE HAR EN GJENSIDIG INTERESSE Å FORETA EN GJENNOMGANG AV EPISODENE INNEN RIMELIG TID FRA FØRSTE EPISODE. DETTE GJELDER ALLIKEVEL IKKE HVIS DET ER SÆRLIGE HENSYN SOM PÅVIRKER PARTENES TILGJENGELIGE TID. SÆRLIGE HENSYN KAN VÆRE LIVSVIKTIGE HENDELSER SOM SYKDOM, DØDSFALL, REISEVIRKSOMHET AV VESENTLIG BETYDNING, MIDLERTIDIGE KARRIEREMESSIGE FORHOLD.

3.3 PARTENE KAN VELGE Å INNGÅ EN AVTALE OM Å SE EPISODENE VED AT BEGGE ER TILSTEDE I ET DIGITALT ROM, SLIK SOM EN LYDTELEFONSAMTALE, VIDEOTELEFONSAMTALE ELLER ANDRE VIRTUELLE UNIVERSER.

3.4 AVTALEN BASERER SEG PÅ EN GJENSIDIG VENNSKAPELIG ELLER ROMANTISK INTERESSE MELLOM PARTENE. HVIS DEN VENNSKAPELIGE ELLER ROMANTISKE INTERESSEN BORTFALLER PÅ NOE TIDSPUNKT, OPPHØRER OGSÅ PLIKTEN.

4. SIGNATURER OG DATO

4.1 AVTALEN INNGÅS FØLGENDE DATO OG GJELDER OGSÅ FRA FØLGENDE DATO

4.2 DATO I FORMAT ÅÅÅÅ-MM-DD: XXXX-XX-XX

4.3 PARTENE KAN UNDERSKRIVE KONTRAKTEN HER, ELLER VELGE Å SENDE INN KONTRAKTEN TIL EN DIGITAL SIGNERINGSTJENESTE.

4.4 SIGNATURFELT FOR PART 1.2:


________________________________________

4.5 SIGNATURFELT FOR PART 1.3:


 
________________________________________