Personlig flykart

For å visualisere mine flyreiser rundt om kring i verden, har jeg laget et kart på Google My Maps som p.t. viser alle flystrekninger jeg har fløyet.


Kartet er ganske enkelt. Det har et punkt på alle lufthavner jeg har besøkt. En sort linje viser alle unike flyruter mellom lufthavnene jeg har reist på.