Beste praksis for QR-koder

QR-koder har blitt populært å putte på diverse plakater, menyer, apparater o.l., men fører også med seg en del utfordringer knytta til personvern og tilgjengelighet. Denne artikkelen er skrevet til deg som publiserer og trykker opp QR-koder.

Hvorfor følge beste praksis

Min arbeidsgiver (Favrit) har vært en av de store tilbydere av QR-kodebestilling på restauranter og barer under den globale helsehendelsen covid-19. Meningene som kommer til uttrykk her må ikke settes i sammenheng med mitt ansettelsesforhold.