Beste praksis for QR-koder

QR-koder har blitt populært å putte på diverse plakater, menyer, apparater o.l., men fører også med seg en del utfordringer knytta til personvern og tilgjengelighet. Denne artikkelen er skrevet til deg som publiserer og trykker opp QR-koder.

Hvorfor følge beste praksis

Har du noen innspill til god QR-kode-etikette?

Hvis du har hatt glede av innholdet i denne artikkelen, eller hvis du har noen tilbakemeldinger, forslag eller feilmeldinger, setter jeg stor pris på å komme i kontakt med deg!

Kontakt meg om denne siden Les mer om tilbakemeldinger om pdog.no