Orddelingsmafiaen: oppslag i VG 1. mars 2009

Topptekst: VG Søndag 1. mars 2009

Overskrift: Ord delings-KAOS

Bilde av to personer som smiler og holder frem mobiltelefonene sine. Bildetekst: Ungdommene Emely Elisabeth Remme Sletten (19) og Vilde Mürer (19) er sikre på at sukker ikke biter.

Byline: Av DANIEL ERIKSEN og ESPEN SJØLINGSTAD HOEN (foto)

Overskrift 2: Språkeksperter fortviler

Ingress: Mobil telefon eller mobiltelefon? Nå advarer ekspertene mot fordummelse av det norske språk.

Brødtekst: Språklige feil iblant ungdom florerer, og det er spesielt orddeling folk er sløve på. Men er det egentlig så nøye om man skriver «lamme lår» eller «lammelår»?

  • Det er nøye hvordan vi skriver. Språket til en person sier noe om hvilke kunnskaper og holdninger vi har til språk. Disse holdningene bestemmer hvordan det går med morsmålet vårt, sier direktør i språkrådet, Sylfest Lomheim.

Underoverskrift: Skylder på engelsk

Brødtekst: Han mener at hovedgrunnen til problemet er den kraftige engelske påvirkningen ung får gjennom blant annet SMS, Facebook og MSN.

Ungdommene Emely Elisabeth Remme Sletten (19) og Vilde Mürer (19) er etter deres egen mening på den «rette» siden av skrivingen.

  • Jeg bryr meg om jeg skriver feil eller ikke, selv om det bare er MSN eller på melding, sier Remme Sletten.

Språkguru i Aftenposten, Per Egil Hegge, er også enig med Lomheim og understreker viktigheten av å ha et riktig språk.

  • Det er viktig at folk skjønner deg, for det undergraver autoriteten å ha feil i språket. Jeg synes heller ikke at det er noe argument å si at folk skjønner det uansett, sier Hegge.

Til tross for at dette hovedsaklig er et problem blant ungdom, er det ungdommen selv som har tatt affære.

Både på Facebook og på diverse nettsider blir orddelingsfeil latterliggjort, og de ansvarlige hengt ut. Facebook-gruppen som kaller seg «Den Nasjonale Forening mot Orddeling» har i skrivende stund godt over 20 000 medlemmer og mer enn 2000 bilder av skrekkeksempler på orddeling.

Underoverskrift: Tar grep

Brødtekst: Ansvarlig redaktør på en annen nettside som kaller seg «Orddelingsmafiaen», Petter Holstad, er nådeløs med det han kaller destruksjon av språket.

  • Det norske språk svekkes hvis vi ikke gjør noe. Til slutt ender det med at sånt blir godtatt, og det kan vi jo ikke, sier Holstad.

Byline: E-post: daniel.eriksen@vg.no.

Faktaboks med overskrift: La stå.

Innhold faktaboks:

  • Husk: Norske ord deles ikke som på engelsk. - Sammensatte ord: Alltid trykk på første ordet. Er det trykk på siste delen av det sammensatte ordet, skal det deles. For eksempel: «storby» og «stor by» - Er du i tvil, bruk bindestrek!

Faktaboks med fire bilder:

Bilde 1 alternativ tekst: Annonse hvor to flyuniformskledde personer står foran landskap. Det står følgende i annonsen: «HUSK VÅRE NYE SOMMER RUTER FRA BERGEN & STAVANGER». Bildetekst: FEIL: Icelandair skriver feil i egenannonser; det heter sommerruter.

Bilde 2 alternativ tekst: Bilde av en grønn bok med påtrykket tittel: «FREMMED ORDBOK». Bildetekst: FEIL: Selv Aschehoug bommer. Det heter fremmedordbok i ett ord.

Bilde 3 alternativ tekst: Skjermbilde av nrk.no hvor overskriften på en artikkel er “Ønsker eldre reform” Bildetekst: FEIL: Selv på NRK finner vi feil. Det heter eldrereform.

Bilde 4 alternativ tekst: Bilde av sukkerpakke i en butikkhylle. Produsent ELDORADO, påtrykket tittel på produktet «Sukker biter». Bildetekst: FEIL: Det heter sukkerbiter i ett ord.

Faktaboks med overskrift: Hva er orddeling?

Innhold faktaboks: Orddeling eller særskriving, som det egentlig heter, er en type skrivefeil i det norske språk som blir mer og mer utbredt.

Helt konkret forekommer denne feilen oftes i lange tostavelsesord, der man istedetfor å skrive ordet sånn det skrives, deler det opp mellom stavelsene. Eksempler på orddeling er ordet «sukkerbiter», som av mange blir delt til «sukker biter» eller ordet «telefonkatalog» som blir delt til «telefon katalog». Dette blir et enda større problem når ordet får en ny mening gjennom delingen. For eksempel «krabbe klør» eller «ananas biter».

En faksimile av VG.

Last ned filen som PDF.

Gå tilbake til siden om Orddelingsmafiaen.