Orddelingsmafiaen: Ved rørende norske rett skrivings regler

Apple Music


Spotify


YouTube: nyinnspilt versjon


YouTube: albumversjon

Gå tilbake til siden om Orddelingsmafiaen.