Tips for søk og etterlysning av kvitteringer

Det er mange situasjoner der det å ta vare på kvitteringer, kjøpskontrakter, med mer er viktig for å kunne reklamere på varer og tjenester, levere forsikringskrav eller bestride krav. Har du mistet kvitteringen din? Her er noen tips for å søke etter eller etterlyse den.

Søk i e-postboksen

Det enkleste og mest åpenbare tipset er å søke i e-postboksen, hvor alle nettbutikker og flere fysiske butikker sender kvitteringer.

Prøv å søke etter:

Kundeklubber og innlogginger

Flere og flere butikkjeder ber stadig om at du kan melde deg inn i deres kundeklubb. Hvor bra dette er for ditt personvern kan diskuteres, men en av fordelene med dette kan være at kvitteringer lagres digitalt på kundeklubbens nettsider, eller at du har fått den på e-post eller sms som følge av dette.

Husk at kjøp i apper ofte lagrer kvitteringene i appen.

Forberede en etterlysning

Som et siste steg kan du prøve å kontakte selger. Noen steder er det kanskje naturlig å gå inn, andre steder er det kanskje naturlig å kontakte på e-post eller ved å ringe.

Før du kontakter selger for å etterlyse kvitteringen, finn frem så mye informasjon du har:

Hvis du betalte med et betalingskort, kan det hende at du blir spurt om kortnummeret. Husk at du kan ha brukt et annet kort eller ha fått byttet kortet siden sist. Min personlige erfaring er at det er mange anerkjenner at dette har skjedd, og insisterer på at det har skjedd noe feil.

Ved å være godt forberedt, slipper du overraskende spørsmål du ikke kan svare på når noen først tar seg bryet med å lete opp kvitteringen du burde tatt vare på.

Kontakt selger for etterlysning

Når du endelig har all informasjon du trenger, kan du kontakte selger for etterlysning.

Selgers plikt til oppbevaring av salgsdokumentasjon

Noen hevder at selger kan ha en plikt til å oppbevare kvitteringer i x antall år og følgelig at selger har en plikt til å utlevere kvitteringer på forespørsel etter at salget har skjedd. a Det stemmer at bokføringsloven setter krav til oppbevaring. Normalregelen er 5 år for primærdokumentasjon, og 3,5 år for sekundærdokumentasjon. I tillegg finnes det særkrav for lengre oppbevaringstid.

Men dette handler ikke om en kjøpers rettighet til kopi av kvitteringer eller faktura. Regelverket er bygget opp rundt bokførings- og regnskapføringsplikter.

Les mer

Hvis du vil forebygge kvitteringsmisting, kan du bruke et robust system for oppbevaring av kvitteringer.