Kontaktinformasjon

Hvis du vil kontakte meg, har jeg gjort det lett for deg å finne meg på alle mulige måter.

Det enklereste er nok å bare bruke dette skjemaet

Din e-postadresse
Hva vil du si?
Eller finn din favoritt-plattform

Plattform Adresse/brukernavn
Airbnb Petter
Apple Music petterhol
Beer With Me petterhol
Digipost petter.holstad#0D8M
E-post hei@pdog.no
Finn.no Petter Holstad
Facebook Messenger Petter Holstad
Google Hangouts petterholstad@gmail.com
iMessage +47 926 96 496
Instagram petterhol
Signal +47 926 96 496
Skatteetaten Gå til siste skattemelding
Skype skype@pdog.no
Telefonnummer +47 926 96 496
Postadresse for fysiske brev Ivan Bjørndals gate 6
0472 Oslo
Vipps +47 926 96 496
WhatsApp +47 926 96 496
Xbox Live petterhol3883