Kontaktinformasjon

Hvis du vil kontakte meg, har jeg gjort det lett for deg å finne meg på alle mulige måter.

Plattform Adresse/brukernavn
Airbnb Petter
Apple Music petterhol
Beer With Me petterhol
Digipost
petter.holstad#0D8M
petter.holstad#0D8M
E-post
hei@pdog.no
hei@pdog.no
Finn.no Petter Holstad
Facebook Messenger Petter Holstad
GitHub
petterhol
@petterhol
Google Hangouts
google@pdog.no
google@pdog.no
iMessage
+4792696496
+47 926 96 496
Instagram
petterhol
@petterhol
PayPal
petterhol
@petterhol
Signal
+4792696496
+47 926 96 496
Skatteetaten Gå til siste skattemelding
Skype
skype@pdog.no
skype@pdog.no
Telefonnummer
+4792696496
+47 926 96 496
Postadresse
(brev, pakker)
Ivan Bjørndals gate 6, 0472 Oslo
Ivan Bjørndals gate 6
0472 Oslo
Vipps
+4792696496
+47 926 96 496
Xbox Live
petterhol3883
petterhol3883