Diverse tips om kart

Jeg er glad i kart, og samler diverse tips om kart her.

Google My Maps

Skjermbilde Google My Maps som viser et kart over Norges ambassader. Kartutsnittet viser Europa, Midtøsten, deler av Russland, noen deler av nordre Afrika, samt noen landområder i Nord-Amerika.
Eksempel på et kart med flere lag i Google My Maps.

I Google Maps kan du lage lister med objekter på kartet, som for eksempel steder du vil besøke. Men hvis du vil ta det et steg videre kan du vurdere å besøke Google My Maps. Her kan du lage egne kart med flere lag med informajonsobjekter, samt legge på linjer, former og kjøreruter.

Et av mine favorittfunksjoner med Google My Maps er muligheten til å endre grunnkartet. I Google Maps kan du bare ha tegnet kart, terreng og satelittbilder, mens i Google My Maps kan du også velge mellom flere karttyper med ulike farver på land- og havområder, samt ulik grad av synlighet for enkelte kartelementer. Det gjør det lettere å velge et passende kart for formålet.

Google My Maps (mymaps.google.com) 


Tegne radius på et kart

Skjermbilde av Map Radius Calculator som viser et kartutsnitt av Oslo sentrum, med en markert sirkel plassert et sted i Oslo sentrum.
Lag sirkler.

Med “Map Radius Calculator” kan du finne ut hvor lang radiusen er i luftlinje hvis du oppgir et utgangspunkt og radiuslengde. Perfekt hvis du har en app som forteller deg hvor mange kilometer noen er unna deg!

Map Radius Calculator (calcmaps.com)