Hva er en fastlandsøy?

Mange blir forvirret når jeg bruker begrepet “fastlandsøy” for å beskrive Norges øyer som ikke er en del av øygruppa Svalbard, Jan Mayen, Bouvetøya, Peter 1.s øy og Dronning Mauds Land.

...

I følge Wikipedia og Store Norske Leksikon, kalles dette egentlig for “hovedlandet”. Men visste du hva “hovedlandet Norge” henviser til?

For meg er det naturlig å vise til Norges fastlandsøyer som de øyer som ligger i tilknytning til fastlandet.

Når jeg først har oppmerksomheten din, vil jeg gjerne fortelle deg om Norges største fastlandsøy, som også er øya jeg har vokst opp med:

Bildet er et utklipp av Kartverkets Norgeskart, som viser Norges fastland og fastlandsøyer. © Kartverket (kartverket.no) .