CV - Petter Holstad

Dette er min CV for potensielle arbeidsgivere. Av konfidensialitetshensyn kan jeg ikke dele alle mine engasjementer og/eller arbeidsgivere.

Erfaring

Har siden august 2017 jobbet på et callcenter som driver med inngående, teknisk kundestøtte over telefon. Webhelp er et stort, internasjonalt selskap som driver med Business Process Outsourcing (BPO). Jeg har hatt følgende roller:

Januar 2020 - d.d - Team Manager:

 • Leder for et team på mellom 15 og 25 tekniske rådgivere.
 • Dag-til-dag-oppfølging, coaching og utvikling av rådgiverne.
 • Personalansvar, sykefraværsoppfølging med mer.
 • Daglig, ukentlig og månedlig rapportering til klienten og annen ledelse i organisasjonen.
 • En-til-en-samtaler med rådgivere både månedlig og årlig.
 • Operativt ansvar for kundesenteret.

August 2018-desember 2020 - Quality Coach:

 • Monitorering av samtaler og utgående e-poster mot strenge kvalitetsstandarder.
 • Coaching og tilbakemeldinger til individuelle rådgivere.
 • Funnet utviklingspotensiale og adressert dette ved hjelp av utvidet coaching, en-til-mange-opplæring og skriftlig utforming av informasjonsmateriell.

Oktober 2017-juli 2018 - Teknisk rådgiver:

 • Teknisk, inngående kundestøtte på telefon.

Ble medlem av organisasjonen i 2007, og hadde frem til 2018 en rekke frivillige verv, samt ansettelse i administrasjonen. Juvente er en frivillig ungdomsorganisasjon med både egen aktivitet, samt en rekke prosjekter som retter seg mot barn og ungdom.

Juni 2013-mai 2016 - Aktivitetssekretær:

 • Ansvar for offisielle, innkommende og utgående kommunikasjon, herunder telefon, e-post, nettsider, sosiale medier og brevpost.
 • Rapportering til styret, myndighetene og diverse støtteordninger.
 • Hovedansvar for medlemslister og kontingentinnkreving.
 • Koordineringsansvar for store, nasjonale og internasjonale arrangementer.
 • Oppfølging av enkeltmedlemmer, lokallag og andre organer.
 • Diverse andre forefallende oppgaver i administrasjonen.

Juni 2016-juli 2018 - Styremedlem:

 • Fast styremedlem i et aktivt og arbeidende styre.
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av arrangementer.
 • Jobbet med organisasjonens strategi, politiske beslutninger og interne retningslinjer.

Omtrent 2010-2013 - Redaktør:

 • Redaktør for Juventes trykte medlemsblad, med fire utgivelser per år.
 • Hovedansvar for bladets tema og innhold. Skrev mye selv, og organiserte en redaksjon med frivillige skribenter og bidragsytere.
 • Observatørstatus og vaktbikkje i styret.

Omtrent 2007-2013 - Annet:

 • Diverse verv på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
 • Andre småengasjementer.

 • Sommerjobb og deltidsjobb i perioder hos Asbjørns Kiosk .

 • Bilutleie ved SOS BIL AS (Sixt).

 • Fraktet matvarer til kunder gjennom marked.no (nå nedlagt).

 • Frivillig museumsvakt på Sporveismuseet .

 • Frilandsskribent på itpro.no og x6.no (nå nedlagt).

 

Annet

Fullført videregående utdanning ved Heggen videregående skole , studiespesialisering. Uteksaminert vår 2013.

Svært god kunnskap om forbrukerteknologi og fra et feilsøkingsperspektiv. Setter meg lett inn i nye datasystemer. Mye erfaring ved bruk av Microsoft Office.

 • Norsk bokmål - Morsmål.
 • Norsk nynorsk - Svært godt.
 • Engelsk - Svært godt.
 • Andre skandinaviske språk - Forstår godt.

Klasse B siden 2012.

 

Kontaktinformasjon

E-post: petterholstad@me.com
Telefon: 926 96 496

Se fullstendig kontaktinfo