Ordliste for Apple mellom norsk og engelsk

Denne siden har en oversikt over ord og uttrykk brukt i Apple-økosystemet mellom norsk og engelsk.

Bakgrunn

Når Apple lanserer produkter i Norge, oversettes markedsføringsmateriell, bruksanvisninger, operativsystem med hjelpetekster, kundestøttesider med mer til norsk. I motsetning til andre aktører i bransjen, brukes det oversettere som leverer høy kvalitet, noe som gjenspeiles i det ferdige produktet.

Noen ganger introduserer Apple nye funksjoner og tjenester, som oversetterne må ta stilling til om skal oversettes eller beholdes på originalspråket. Min personlige betrakning er at det ofte gjøres svært gode valg i denne sammenheng.

Offentlig publiseres Apple Style Guide, med ny versjon et par ganger i året. Guiden har en fullstendig oversikt over egennavn, merkenavn, tekniske begreper og generelle retningslinjer for skrive for Apple.

Men det finnes ingen måte å sjekke hva det tilsvarende norske begrepet ville vært. Da må vi heller sammenlikne originalspråket med oversettelsen. Det er det jeg har gjort over tid for å kunne presentere denne listen, som stadig vil oppdatere seg med nye eksempler.

Apple-tjenester

Apple ID Apple-ID

Apple-apper og deres underfunksjoner

Oversatt

Activity Mosjon

Camera Kamera

Mail Mail

Messages Meldinger (men man kan sende en iMessage-melding i Meldinger-appen)

Photos Bilder

System Settings Systeminnstillinger (tidligere navn var System Preferences oversatt til Systemvalg)

Ikke oversatt

Funksjoner i operativsystem(ene)

Stage Manager Stage manager

Accessibility Tilgjengelighet

Quick Look Hurtigvisning (merk stor forbokstav)

passkeys passnøkler

Continuity Kontinuitet (merk stor forbokstav)

Live Text Tekst i objektivet

Tastatur

Option (tastatur) Tilvalg

Kundestøtte og service

Apple Support Apple-kundestøtte

Apple Authorized Service Provider (AASP) Apple-autorisert(e) tjenesteleverandør(er) (AATL)

Apple Service Programs Apple-serviceprogrammer