Hvorfor Apple Maps er overlegen i Norge på kollektivtrafikk

Da Apple lanserte Apple Maps i 2012, som også erstattet Google Maps som standardkart i iOS, ble det mye spetakkel. Mange av stedene var angitt feil på kartet, noen var skrevet feil og noen steder manglet fullstendig. Også her til lands var det problemer da Vågen i Bergen hadde blitt tørrlagt (vg.no) . Men på ti år har karttjenesten forbedret seg, og spesielt har jeg lagt merke til at den er overlegen på kollekivtransport i Norge.

Innledning

Jeg har brukt karttjenesten i flere år både i områder jeg er kjent her til lands, og på reise både i inn- og utland, og jeg kan skrive under på at Apple Maps nå er pålitelig nok til de aller fleste oppgaver. Google Maps er fremdeles bedre på veldig små steder, små bedrifter og liknende, men jeg foretrekker brukergrensesnittet mye, integreringene og ikke minst personvernet mitt bedre i Apple Maps, og velger derfor det når jeg kan.

Apple Maps ruller ut funksjoner etter land/regioner. Fremdeles kan vi i Norge glede oss til oppdaterte tegninger, “Se deg rundt”-funksjonen som kan erstatte Google Street View, kjørefeltveiledning, fartsgrenser, sykkelveiledning, overflyvning, innendørskart og mye mer.

På ett område mener jeg Apple Maps er helt overlegen Google Maps, i alle fall her til lands, og det er på visning av og ruteforslag med kollektivtrafikk. I denne artikkelen vil jeg vise eksempler på hvorfor.

Visning av hele traseer

Trykk på en holdeplass, og velg en linje som går fra holdeplassen. Her kan du se hele traseen på kartet, inkludert holdeplasser. Velger man en holdeplass på Google Maps, ser man anmeldelser og annet tull. Det er mulig å gå til ruteinformasjonen, da vises alle tunnellbanelinjer (ikke buss eller trikk) fra holdeplassen tegnet på kartet, men ikke like tydelig og uten holdeplassmarkering.

Visning av toglinjer og sjøruter

Selv om man kan se tegnede toglinjer i Google Maps på et høyt detaljnivå, kan man i Apple Maps se disse på lang avstand, også for hele landet. Dette gir meg en veldig god oversikt over hvor våre toglinjer faktisk går (og ikke går), på en helt annen måte enn å se et rutekart fra et togselskap.

Et eksempel er Oslo, hvor det finnes tunnelbane, trikk og tog. På kollektivtrafikklaget til Google Maps vises bare tunnelbane, mens alle tre er representert på Apple Maps. Det samme gjelder også for ferjer, hurtigbåter og andre passasjerbåter – å for eksempel se linjene ut fra en by er magisk! Dette finnes også på Google Maps, men med en svakere markering og mangel på detaljrikdom.

Visning av inngang på tunell- og jernbanestasjoner

Google Maps markerer i likhet med Apple Maps hvor stasjonen er, men ikke hvor inngangene er. Det gjør derimot Apple Maps, slik at det er lett å orientere seg.

Hurtigruta er en del av kollektivnettet

Hurtigruta fra Bergen til Kirkenes er også en del av Norges kollektivtrafikk, og er følgelig både tegnet inn og brukes aktivt i ruteforslag når det passer. På en tur til mellom Tromsø og Fauske fikk jeg en gang foreslått Hurtigruta til Sortland og buss videre, noe som passet bra med rutetidene. Dette var en tur som reiseselskapet ikke klarte å svare på.

Museumsbaner (og turistbaner) er tegnet inn

For oss som er opptatt av gamle vogner på gamle skinner, er det ekstra gøy at man kan finne mange museumsbaner rundt om kring i Norge på Apple Maps.

Spesielle banestrekninger jeg har funnet i Apple Maps:

Spesielle banestrekninger jeg ikke har funnet i Apple Maps:

Museumsbaner som går på skinner hvor det allerede går trafikk i dag:

Annet

Det kan også nevnes Apple Maps hadde reiseinformasjon med kollektivtransport i Troms fylkeskommune lenge før Google Maps. Jeg har ikke oversikt over de andre fylkene, men det er ingen tvil om at Apple Maps ligger langt foran på dette området.

Har du lært noe om Apple Maps, eller har du andre tips?

Hvis du har hatt glede av innholdet i denne artikkelen, eller hvis du har noen tilbakemeldinger, forslag eller feilmeldinger, setter jeg stor pris på å komme i kontakt med deg!

Kontakt meg om denne siden Les mer om tilbakemeldinger om pdog.no