Ukeskalender i ISO 8601-format

Godt nytt ISO 8601-år! Ved å bruke den internasjonale standarden for datonotering og spesifikt ukenummer (ISO 8601), har jeg fremstilt en alternativ kalender med klare fordeler over den gregorianske kalender som brukes i vår del av verden i dag.

Datoer angis på denne måten: ÅÅÅÅ-Www-D hvor ÅÅÅÅ skal være årstallet, W står for “Week” og skal følges av ww som er ukenummeret med to siffer, og til slutt D for dag med ett siffer.

Eksempel: 2022-W05-6 er lørdagen i uke 5 i 2022. I dette tilfellet er det 5. februar 2022.

Denne nye kalenderen har en rekke fordeler over den gregorianske kalender:

I stedet for måneder, har jeg tatt utgangspunkt i kalenderuker.

  • Hver uke starter på en mandag, og slutter på en søndag, og har derfor 7 dager.
  • Mandag er dag 1, søndag er dag 7.
  • Et år er inndelt i 52 eller 53 uker. På den måten er det bare én gang i året det er et avvik på antall, i stedet for 12 ganger.
  • Hver uke har et ukenummer, det samme som i den gregorianske kalenderen.

Man ser alltid hvilken ukedag det er

  • Dette gjør det mye enklere for alle som planlegger aktiviteter, siden man stort sett har faste avtaler eller rutiner knyttet til ukedager, ikke datoer.
  • En del høytidsdager er også på faste ukedager, nå trenger man bare å huske hvilket ukenummer.

Langtidsplanlegging blir enklere

  • Å kunne se en mye lengre kalender gjør det lettere å planlegge langt frem i tid.
  • Å telle uker, foran individuelle datoer eller på kryss av måneder, er lettere.

Året er i stedet delt inn i fire årstider, men du kan dele det inn som du vil

  • Årstidene under er bare ment som et eksempel.
  • Hvis man deler inn i fire årstider, vil hver årstid inneholde 13 uker, bortsett fra år som har 53 uker, da vil den siste årstiden inneholde 14 uker.

Det er lett å konvertere fra den gregorianske kalender til denne. Finn ut hvilken uke og ukedag det er i den gregorianske kalender, så har du svaret.

Det gregorianske kalenderår 2022 blir et prøveår for min implementering av kalenderen. Hvis du synes dette er interessant, kan du melde deg på nyhetsbrevet mitt hvor du får stadig mer informasjon kalenderen, påminnelser om kommende hendelser og mulighet til å bli med på utviklingen!

2021 2022 2023
Nyår og vinter Vår og forsommer Merkedager
Tilsvarer januar, februar, mars Tilsvarer april, mai, juni Fridager og merkedager
U M T O T F L S U M T O T F L S 2021-02-06: MGP delfinale 1
1 01 02 03 04 05 06 07 14 01 02 03 04 05 06 07 2021-03-06: MGP delfinale 2
2 01 02 03 04 05 06 07 15 01 02 03 04 05 06 07 2021-04-06: MGP delfinale 3
3 01 02 03 04 05 06 07 16 01 02 03 04 05 06 07 2021-05-06: MGP delfinale 4
4 01 02 03 04 05 06 07 17 01 02 03 04 05 06 07 2021-06-06: MGP sistesjansen
5 01 02 03 04 05 06 07 18 01 02 03 04 05 06 07 2021-07-06: MGP finale
6 01 02 03 04 05 06 07 19 01 02 03 04 05 06 07 2021-14-07: Palmesøndag
7 01 02 03 04 05 06 07 20 01 02 03 04 05 06 07 2021-15-04: Skjærtorsdag
8 01 02 03 04 05 06 07 21 01 02 03 04 05 06 07 2021-15-05: Langfredag
9 01 02 03 04 05 06 07 22 01 02 03 04 05 06 07 2021-15-06: Påskeaften
10 01 02 03 04 05 06 07 23 01 02 03 04 05 06 07 2021-15-07: 1. påskedag
11 01 02 03 04 05 06 07 24 01 02 03 04 05 06 07 2021-16-01: 2. påskedag
12 01 02 03 04 05 06 07 25 01 02 03 04 05 06 07 2021-17-07: 1. mai
13 01 02 03 04 05 06 07 26 01 02 03 04 05 06 07 2021-19-02: ESC delfinale 1
Ferie og seinsommer Høst og jul 2021-19-04: ESC delfinale 2
Tilsvarer juli, august, september Tilsvarer oktober, november, desember 2021-19-06: ESC finale
U M T O T F L S U M T O T F L S 2021-20-02: Norges grunnlovsdag
27 01 02 03 04 05 06 07 40 01 02 03 04 05 06 07 2021-21-04: Kristi Himmelfartsdag
28 01 02 03 04 05 06 07 41 01 02 03 04 05 06 07 2021-22-07: 1. pinsedag
29 01 02 03 04 05 06 07 42 01 02 03 04 05 06 07 2021-23-01: 2. pinsedag
30 01 02 03 04 05 06 07 43 01 02 03 04 05 06 07 2021-37-5: Oslo kulturnatt
31 01 02 03 04 05 06 07 44 01 02 03 04 05 06 07 2021-51-6: Julaften
32 01 02 03 04 05 06 07 45 01 02 03 04 05 06 07 2021-51-7: 1. juledag
33 01 02 03 04 05 06 07 46 01 02 03 04 05 06 07 2021-52-1: 2. juledag
34 01 02 03 04 05 06 07 47 01 02 03 04 05 06 07 2021-52-6: Nyttårsaften
35 01 02 03 04 05 06 07 48 01 02 03 04 05 06 07 God jul
36 01 02 03 04 05 06 07 49 01 02 03 04 05 06 07 og
37 01 02 03 04 05 06 07 50 01 02 03 04 05 06 07 godt nytt
38 01 02 03 04 05 06 07 51 01 02 03 04 05 06 07 år!
39 01 02 03 04 05 06 07 52 01 02 03 04 05 06 07 :-)